Biyosidal Ürün Kayıt ve Ruhsat Hizmetlerimiz Nelerdir?


 
  • lisam Biyosidal ürün ön başvuru hizmeti,
  • lisam Biyosidal ürün güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlanması,
  • lisam Biyosidal ürün etiketi hazırlanması,
  • lisam Covid-19 kapsamında dezenfektan ürünleri geçici ruhsat başvuruları,  • lisam Biyosidal ürün analizleri laboratuvar tavsiyelerinin verilmesi,
  • lisam Biyosidal ürün ruhsat dosyasının hazırlanması,
  • lisam Biyosidal ürün bilgi ve belgelerinin EBS sistemine yüklenmesi,


ÖNEMLİ DUYURU
COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önünde bulundurularak ülkemizde dezenfektan ürünlerin erişilebilirliğinin temin edilmesi adına ve söz konusu durumdan ötürü; Ürün Tip-1 ve Ürün Tip-19 biyosidal ürün geçici ruhsat başvurularında (insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına ve sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere) başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebilecek olup ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarının bir ay içinde TİTCK Kurumuna sunmayan ve belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatları iptal edilecektir.

Halk sağlığı alanında kullanılan ve Ürün Tipi 2-3-4-5 kapsamında yer alan dezenfektanlar acil ruhsatlandırma prosedürü kapsamında; Halk sağlığı alanında kullanılan dezenfektanların ruhsatlandırılması Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre, HSGM tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu COVİT-19 kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan Acil Ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması HSGM onayı ile uygun görülmüştür.


Yorumlar (0)

Yorum yaz