İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İşyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartlara tam olarak uyum sağlaması, güvenli bir iş ortamı oluşturulması, çalışanların ve ilgili tüm kişilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması için danışmanlık destekleri sağlanmalıdır.

İş sağlığı ve Güvenliğine yönelik yapılacak danışmanlık ile, işyerinizde yürütülen veya yürütülecek iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmaların yasal yükümlülükleri tam olarak sağlanması ve bu faaliyetlerin en verimli bir şekilde size fayda sağlaması amaçlanmaktadır.

6331 sayılı iş kanununun 6. Maddesi gereğince işverenler İş yerlerinde bir iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmek zorundadır.

ENKALİTE DANIŞMANLIK  tarafından kuruluşunuzda;

– İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine başlamamış kuruluşlar,

– İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak çalışmalar yapan ve bünyesinde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi bulunduran fakat bu çalışmaların daha verimli olması ve yasalar tam uygunluk sağlamasını kontrol etmek için uzmanlık almak isteyen kuruluşlar.

İş güvenliği uzmanı seçimi ve tedariği
Kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal şartların belirlenmesi
Saha denetimi yapılması ve İSG risklerinin belirlenmesi
İSG risklerine yönelik faaliyet planlaması
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Sektörel İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Periyodik kontrollerin yapılması
Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve tedariği
Bakanlık ve müdürlükler ile yazışmalar ve bildirimler
Düzenli kayıtların tutulması

Yorumlar (0)

Yorum yaz