TSE Ürün Belgelendirme
Bir ürünün gerekli standartlara sahip olduğunu göstermek için yetkili bir kuruluş tarafından verilen onaylı belgeler, günümüzde bütün sektörlerde güvence sağlamanın en etkin yoludur. Ülkemizde standardizasyon ve belgelendirme konusundaki otorite ise Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE). Günümüzde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum olan TSE, 1960 yılında kurulmuş ve kısa bir süre sonra faaliyetlerine resmi olarak başlamıştır. TSE’nin sektör farketmeksizin her türlü ürün, proses veya usuller ile ilgili hizmet standartları geliştirme görevi bulunmaktadır. Kurum, gerekli kriterleri sağlayan şirketlere, belirli bir program dahilinde, ürünleri üzerinde TSE markasını kullanma yetkisi verebilmektedir.

TSE ürün belgelendirme programı ile firmalar, ürettiği ürünlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösterebilmektedir. Belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalar, söz konusu ürünleriyle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmaktadır. TSE ürün belgelendirme sürecine dahil olmak için bazı başvuru evrakları, yerine getirilmesi gereken birtakım esaslar ve belgelendirme şartları bulunmaktadır. Bu bağlamda, firmaların bu süreçte bazı eğitimler alması ve mutlaka bir danışmanlık firması ile beraber çalışması tavsiye edilmektedir.

TSE Ürün Belgelendirme Şartları
Belgelendirme sürecinin başlaması, sürdürülmesi ve tamamlanması için temel olarak aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
1.    Başvurunun Gözden Geçirilmesi ve İncelemenin Planlanması: Bu adımda başvuru evrakları incelenir ve vara eksiklikler tespit edilerek firmaya geri dönüş yapılır. Bunun yanında, firma bünyesinde yapılacak incelemeye ilişkin olarak, numune sayısı, numune alma yöntemleri, yapılacak test ve analizler, inceleme süresi ve buna benzer konularla ilgili planlamalar gerçekleştirili.
2.    Üretim Yeri İncelemesi: TSE ürün belgelendirme sürecinin en önemli adımlarından biri olan bu incelemede, yapılan planmaya göre firmanın üretim yerinde birtakım denetlemeler yapılır.
3.    Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Ürünün türü ve ürüne ilişkin standartlara göre yapılacak testler, analizler, deneyler ve diğer incelemeler bu adım içersinde gerçekleştirilir. TSE ürün belgelendirme programının bu en kritik adımında, firmaya TSE Uygunluk Belgesi verilip verilmeyeceği büyük ölçüde netleşmiş olur.
4.    Gözden Geçirme ve Değerlendirme: TSE ürün belgelendirme sürecinin son adımında, saha denetimleri ve ürün uygunluk testlerinden alınan sonuçlar gözden geçirilir ve ortak bir karar neticesinde belgelendirme yapılır.
   
TSE Ürün Belgelendirme ‘nin Avantajları
    Ürünleriyle ilgili TSE belgesi alan işletmeler, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaja da sahip olmaktadır. TSE ürün belgelendirme sürecinin sağladığı avantajlar ve firmalara getirdiği kolaylıkları şu şekilde özetleyebiliriz:
•    Başta müşteriler olmak üzere, tedarikçiler, distribütör ve bayiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve diğer paydaşlar nezdinde güven ve prestij kazanılır.
•    TSE ürün belgelendirme programında başarı elde eden firmalara kamu ve özel sektörde girdiği ihalelerde öncelik tanınır.
•    Daha düşük maliyetler ile üretim yapılabilir ve ürünlerden elde edilen kar marjı yükselir.
•    Farklı pazarlara hızlı erişim sağlanır.
•    Firmalar TSE ürün belgelendirme sistemi ile ürünlerini daha hızlı ve kolay pazarlayabilirler.
•    TSE ürün belgelendirme programını bir kurum kültürü haline getirmeyi başaran işletmeler, gelişmelerini sürdürülebilir hale getirebilirler.


TSE Ürün Belgelendirme İle ilgili Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar

 

1)    Bu program sonunda alınacak belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Firmalar, bu süre sonucunda belgelerini yenilemek için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Yenileme işlemleri ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesi Madde 22’de belirtilmiştir.

 

2)    Alınan belgenin üzerinde şu bilgilere yer verilmektedir.
a)    Belge numarası
b)    Firma merkez adı ve adresi
c)    Üretim yeri adı ve adresi
d)    Ticari marka ve modeli
e)    Belgelendirmeye esas standartlar
f)    Belge kapsamı
g)    Belgenin ilk veriliş tarihi
h)    Belgenin geçerlilik süresi

 

3)    TSE ürün belgelendirme sistemine göre firmalar, üretim yaptığı / yaptırdığı fabrikalarda belirli kriterleri karşılayan bir üretim kontrol sistemi oluşturmak zorundadır. Aşağıda listenen bu kriterler, firmalarda standart bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.
a)    Dokümantasyon esasları
b)    Kaynak yönetimi
c)    Satın alma
d)    Üretimin sunumu
e)    İzleme ve ölçme donanımının kontrolü
f)    Ölçme ve iyileştirme
g)    Uygun olmayan ürünün kontrolü
h)    Düzeltici faaliyet

 

4)    Program için gerekli başvuru evrakları şunlardır:
a)    Başvuru yapan firmanın yasal durumunu gösteren noter onaylı resmi bir belge
b)    İmza sirküleri
c)    Marka tescil belgesi
d)    TSE ürün belgelendirme başvuru formu
e)    Avans dekontu
f)    Başvuru yapan kuruluş ile üretimi gerçekleştiren kurluş farklı ise, bu iki kurum arasında bir sözleşme yapılmalı ve bu sözleşme de başvuruda beyan edilmelidir.
 

Yorumlar (0)

Yorum yaz