KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Kurumsallaşma; örgütsel olarak denge, tahmin edilebilirlik, kaynak artırımı, meşrulaşma ve de uygun kazanmak amacı ile kararlı bir şekilde organize olmamış, kısıtlı teknikli eylemler ve yapıların, düzenli, kararlı ve sosyal olarak çevreye uyum sağlamış bir şekilde içselleştirilerek, tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafında bir bütün olarak algılanması ve buna bağlı olarak normlara, değerlere ve davranışlara da entegre olmasıdır.

Kurumsal yönetim; işletme ve paydaşlar arasında, kurumun stratejik yönünü belirlemede ve kontrol etmede etkinlik sağlayan bir yönetim olmakla beraber stratejik sıralama yaparak üst yönetme faaliyetleriyle de ilgilenir.

Kurumsal Yönetimin İlkeleri:

Kurumsal Yönetim anlayışı için: şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk, adaletlilik ilkeleri tüm dünyada kabul görmüş ilkelerdir. Bu ilkeler ile amaçlanan:

  • Yorumlar (0)

Yorum yaz